Choose your country:

Ventily

Typické a běţně pouţívané ventily pro stacionární a mobilní hydrauliku jsou pro naše zákazníky skladem.

V nabídce jsou monobloky a sekční "on-off" nebo " load sensing " ventily. V provedení s ručním, pneumatickým, elektropneumatickým, hydraulickým a elektrohydraulickým dálkovým ovládáním.

  • průtok: aţ 220 l / min
  • max. pracovní tlak: 350 bar
  • provedení do 10 pracovních sekcí
  • k dispozici specielní střední díly
  • široká paleta sekčních ventilů
Monoblock valves

Monoblokový ventil

• max. průtok 150 l / min
• max. tlak 350 bar
• moţné sériové, paralelní, tandemové zapojení a ovládání výstupního tlaku
Sectional valves

Sekční ventily

Vzhledem k sekčnímu provedení je zde moţnost osadit speciální díly, např. pro regulaci průtoku a tlaku. Další výstupní sekce. Moţnost změny velikosti oddílů v jednom ventilu.

• max. průtok 220 l / min

• max. tlaku 350 bar

Load – sensing valves

Rozvaděče DPC

Load – sensing ventily jsou určené pro uzavřené a otevřené okruhy. Přídavná volba s kompenzací průtoku okruhu do 170 lit. / min a pracovním tlakem do 315 bar.

• max. průtok 140 l / min
• max. tlak 350 bar
• moţný okruh s 3-cestným ventilem vyrovnání tlaku
Load – sensing DPX valves

Rozvaděče DPX

Load – sensing ventily jsou určené pro uzavřené a otevřené okruhy. Přídavná funkce je Flow Sharing.

• Úspora energie pro systémy s LS čerpadlem. LS systém pracuje vţdy s optimálními parametry (tlak a průtok) v závislosti na poptávce.
• Flow sparing – umoţňuje proporcionální rozdělení průtoku při současném otevření všech sekci
• Tvar a konstrukce kanálů P a T umoţňuje velký průtok i ve standardním provedení.
Diverter valves

Sběrné ventily

Manuálně nebo elektrické ovládané ventily.

• max. průtok 210 l / min
• max. pracovní tlak 350 bar
• počet cest 2-3-4-6 8-10
Remote controls

Dálkové ovládání

Ventily jsou určeny pro průtoky do 170 l / min a provozní tlak do 315 bar. Jsou pouţívány jak v otevřených tak i v uzavřených obvodech. V nabídce je mnoţství spínačů umístěných přímo v rukojeti ovladače. Ţivotnost mikrospínačů je minimálně 5 x 104 cyklů

Remote Proportional Electrical PHS

Proporcionální dálkové ovládání

Díky tomuto systému lze dálkově ovládat činnost elektrohydraulických rozvaděčů na mobilním zařízení Systém se skládá z :

• joysticku
• elektronické karty
• kabelů
• software

Celý systém je moţné snadno nastavit za pomoci laptopu.

Hydraulic Valves for front loaders.

Hydraulické ventily pro čelní nakladače

Naše ventily jsou připraveny k montáţi do obvodů s konstantními hydrogenerátory stejně tak jako s regulačními . Základní systém je s mechanickým ovládáním (pákový ovladač, kabely).

Mnoho pokročilých systémů je zaloţeno na proporcionálním elektroovládání. U operátora v kabině je instalován malý joystick spojený elektrickými kabely s kartou. Tato elektronická karta řídí práci celého stroje.

Hlavní rysy:

• plovoucí pozice na jedné sekci (zvedání /spouštění).
• Zpětné ventily na kaţdé sekci zabezpečující výloţník i lopatu před změnou pozice.
Accessories

Příslušenství

Páky a spínače.

HIC - Hydraulic Integrated Circuits

HIC - Hydraulické Integrované obvody

Snadná montáţ a servis. Jsou určeny pro konkrétní stroje. Jeden blok tak obsahuje mnoţství prvků.

Valves mounted in line

Ventily pro montáž do potrubí

Široký sortiment ventilů pouţívaných v hydraulických obvodech : zpětné ventily, rozvaděče, škrticí ventily, redukční ventily a mnoho dalších.

IOW TRADE wdraża nowe technologie w celu podniesienia poziomu obsługi klientów.
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.
Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.

Zamknij